Lisateenused

TeenusHind
Liitumistasu0 €
Konsultatsioon püsikliendile 0,5 tundi kuus0 €/tund
Konsultatsioon 70 €/tund
Baashinnad

kuni 63
64-150
151-300
301-500
501-1000
1001-...

39 €/kuu
0,65 €/kirje
0,60 €/kirje
0,55 €/kirje
0,50 €/kirje
0,45 €/kirje
Merit Aktivas ja Merit Palk ettevõtte hoiustamise tasu**2 €/kuu
Aadressi teenus 150 €/aasta
Korteriühistu kuluarvestus2.5 €/korter (alates 45€)
Aastaaruanne (Mikroettevõte)30 €/tk
Aastaaruanne (Väikeettevõtja)50 €/tk
Aastaaruanne auditeeritav/ülevaatus150 €/tk
Projektiarvestus+25% baashinnast
Eesti käibemaksukohuslaseks registreerimine50 €/tk
Saksamaa käibemaksukohuslaseks registreerimine200 €/tk
UK käibemaksukohuslaseks registreerimine200 €/tk
Eesti deklaratsioonide parandus5 €/kord
UK/Saksamaa/Kanada käibemaksudeklaratsiooni esitamine/parandamine30 €/tk
EORI numbri registreerimine30 €/tk
Maksude ajatamine30 €/tk
OSS/IOSS deklaratsioonide esitamine30 €/tk
INF deklaratsioonide esitamine30 €/tk
Metsatehingute teatis esitamine30 €/tk
TSD lisad5 €/tk
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal50 €/tund
Äriregistri kanded koos vajalike lisa dokumentidega50 €/tk
Lähetusaruande koostamine kliendi poolt Costpocketis0 €/tk
Lähetusaruande koostamine raamatupidaja poolt15 €/tk
Maksekorralduste ettevalmistamine internetipanka Merit Aktiva liidestusega0 €/tk
Maksekorralduste käsitsi ettevalmistamine3 €/tk
Maksekorralduste kinnitamineal. 50 €/kuu
Müügiarvete koostamine kliendi poolt Merit Aktivas (juhend)0 €/tk
Müügiarvete koostamine raamatupidaja poolt5€/tk <10tk> 3€/tk
Statistikaaruande koostamine20 €/tk
Dokumentide koostamine10 €/lk
Lepingute koostamine20 €/tk
Töötasu arvestus6 €/töötaja
Töötamise registri kanded20 €/tk
Tõend A1 (E101) taotluse vormistamine20 €/tk
Töövõimetuslehtede esitamine ja arvestus6 €/tk
Puhkuse ja puhkusekompensatsiooni arvestus6 €/tk
Taotlused riigieelarvest puhkusetasude/sotsiaalmaksu hüvitamiseks6 €/tk
Merit Aktiva andmebaas50-500 €/tk
Merit Aktiva täisõigustega lisakasutaja**12 €/kuu
Costpocket lisakasutaja alates 2 kasutajast***5 €/kasutaja
Teenuse tingimuste rikkumised (dokumendid, volitused, automatsioonid)6 €/rikkumine
Ilma Gateway (LHV, SEB, Swedbank, Coop) lepinguta pangakonto väljavõtte töötlus 6 €/pangakonto
Lisateenused (miinimum 50€)****50 €/tund
Käsitsi tehtud pangakanded raamatupidamisprogrammi (Merit Aktivasse mitte imporditav panga fail)0,5 €/rida
Kirjade/pakkide edastamine (eraldi lisandub saatmiskulu)30 €/kord
*Hindadele lisandub käibemaks
**Merit Aktiva hinnakirja järgsed hinnad
***Costpocketi hinnakirja järgsed hinnad
****Kõik teenused mis ei ole toodud hinnakirjas on lisateenused