Ettevõtte andmed

Ettevõtte esindaja andmed (ametlik esindaja või volitatud isik)

Ettevõtte lisaandmed

//

Ettevõtte majandusnäitajad

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või vähemalt ühe aasta jooksul on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (näiteks: riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister, parlamendiliige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu ja riigikohtu liige, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht või samaväärseid ülesandeid täitev isik). Riikliku taustaga isikute ametikohad. Riikliku taustaga isiku staatus lõppeb üks (1) aasta peale oma ametipositsioonilt lahkumist, mille alusel isik muutus riikliku taustaga isikuks juhul, kui ei esine asjaolud, mis võivad viidata, et isikuga seonduvad riskid võivad jääda samaks.
Riikliku taustaga isikuga seotud isik on riikliku taustaga isiku pereliige (abikaasa/abikaasaga samaväärseks peetav isik, laps ja lapse abikaasa või samaväärseks peetav isik, vanem) ja lähedane kaastöötaja (füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga lähedased ärisuhted või kes on koos riikliku taustaga isikuga juriidilise isiku tegelik kasusaaja või omanik või kes on riikliku taustaga isiku kasuks asutatud juriidilise isiku ainus kasusaav omanik). Riikliku taustaga isikute ametikohad. Riikliku taustaga isiku staatus lõppeb üks (1) aasta peale oma ametipositsioonilt lahkumist, mille alusel isik muutus riikliku taustaga isikuks juhul, kui ei esine asjaolud, mis võivad viidata, et isikuga seonduvad riskid võivad jääda samaks.

Lisatud dokumendid

Tegelikud kasusaajad:

Lisa fotod dokumendist. Korraga saad lisada mitu fotot. Failide kogumaht kuni 2MB!
Click or drag a file to this area to upload.
Lisa fail omanike struktuuri kohta. Faili suurus kuni 2MB!

Esindajad:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Failide maksimaalne suurus kokku 2MB!

Volikiri:

Kinnitused

Kinnitan esitatud andmete õigsust ja ühtlasi annan nõusoleku Aaroni Raamatupidamisteenused OÜ kontrollida ja töödelda minu andmeid vastavalt nõustutud Teenuse Tingimuste juurde kuuluvale Andmetöötluslepingule (www.aaroni.ee).